Linji Ishvara Zen, Tsai Chih Chung 《临济自在禅》蔡志忠

Linji Ishvara Zen, Tsai Chih Chung 《临济自在禅》蔡志忠

Regular price $4,900.00
Unit price  per 
Shipping calculated at checkout.

 Linji Ishvara Zen  临济自在禅

Colour on paper 设色纸本
2021
Tsai Chih Chung 蔡志忠
30 x 21 cm | 11.7 x 8.25 in